GRATIS | Altid gratis levering til pakkeshops | GRATIS

Kvalitetssikring

Hos Petworld nøjes vi ikke bare med at have vores høje dyreetiske standarder nedfældet på papir. Vi sørger også for, at de bliver efterlevet.

PindsvinHver dag udfylder vores medarbejdere trimskemaer, der minutiøst dokumenterer grundigheden af rengøringen i vores butikker samt vores håndtering af kæledyrsfoder og frostvarer. Uafhængige dyrlæger tilser minimum fire gange årligt vores butikker efter Dyrelægernes Arbejdsgiverforenings høje standard, samt at loven såvel som vores interne retningslinjer bliver efterlevet i vores butikker. På den måde minimerer vi risikoen for, at vi begår fejl, der påvirker kæledyrenes livskvalitet.

Derudover har vi en intern revision, der uanmeldt kontrollerer, at vores trimskemaer bliver udfyldt korrekt. En statsautoriseret revisor gennemgår og bekræfter, at vores procedurer fungerer, og at vores dyrlægebesøg bliver overholdt.

 

Håndtering af dyr

Alle vores dyr går i specialindrettede bure, der giver maksimal plads og komfort til kæledyrene.

Nedenfor kan du se mindstemålene på burene i vores butikker:


Længde / bredde / højde

  • Kaniner/marsvin: 100 cm x 100 cm x 60cm
  • Hamster/mus: 50 cm x 50 cm x 50 cm
  • Akvarier: 58 cm x 35 cm x 35 cm


Vi benytter UV-sterilisation i næsten alle vores akvarier. Det er den mest moderne og effektive metode til at holde vandkvaliteten i top.

Alle vores dyr kommer i særligt indrettede karantænebure, når de ankommer til vores butikker. Det sker for at sikre, at ingen kæledyr har lidt overlast under transport og er stressede eller syge, inden de bliver sat sammen med andre kæledyr.


Krav til vores leverandører

De høje krav, vi stiller til os selv og vores butikker, skal vores leverandører naturligvis også leve op til. Derfor benytter vi kun store, anerkendte leverandører, der lige som os ønsker at forlænge kæledyrs livskvalitet. Mange af vores leverandører har vi samarbejdet med igennem mange år, og vi samarbejder kun med de bedste folk i branchen. Vi stiller blandt andet følgende krav til vores leverandører:

  • Produkter til kæledyr skal fremstilles under hensyntagen til mennesker, dyr og natur.
  • Petworld accepterer ikke brug af børnearbejde.
  • Petworld accepterer ikke brug af ægte dyreskind til fremstilling af produkter til kæledyr.


Bæredygtigt miljø

Det er vigtigt for Petworld at være med til at sikre et bæredygtigt miljø for mennesker og dyr. Derfor gør vi, hvad vi kan for at minimere vores energiforbrug og vores miljøpåvirkning. Blandt andet ved løbende at udskifte vores lyskilder med energibesparende lyskilder.

Vi har klare politiker for, at papir og papkasser fra vores daglige drift i videst muligt omfang skal genbruges, og vi printer kun papir, når det er allermest nødvendigt.

´